Brochure Vacatures Afspraak

Disclaimer

    spacing-default  

Disclaimer

DAG! beschermt actief uw privacy en uw gegevens.
DAG! voert al 10 jaar een actief online beleid voor de bescherming van de gegevens van haar klanten. DAG! gebruikt uw informatie uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan u gevraagd zijn. De door u verstrekte gegevens worden nimmer gedeeld met derden. Op uw eerste verzoek wordt de door u versterkt informatie uit ons systeem gewist. Uw informatie wordt niet online opgeslagen en uw gegevens worden versleuteld verzonden.

Auteursrecht DAG!
De volledige inhoud van deze website of delen daarvan blijven te allen tijde eigendom van DAG!. Geen enkel onderdeel van de site mag door derden worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAG!.

Er kunnen gelet op het elektronische en veranderlijke karakter van een website geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina’s.

Om privacyredenen zijn de namen van de referenten vervangen door fictieve namen.

De architecten van OOST! zijn prijswinnaars

Winnaar!
Groene giraf 2011
Winnaar! architectuur
publieksprijs 2011
Runner-up Architectuur
juryprijs 2011
Winnaar! Welstand
publieksprijs 2006